سفارش تبلیغ
صبا

10 معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

10 معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

1ـ زنده کردن مردگان و بینا کردن کوران و شفا دادن بیماران     . 

 

 

2ـ سخن گفتن با حیوانات     . 

 

 

3ـ آگاهى به همه‌ی زبان‌ها و قدرت بر سخن گفتن به همه آنها    . 

 

 

4ـ مهر نبوت که بر پشت مبارکش جاگرفته بود و بسیار نورانی بود.

 

 

5ـ جاری شدن آب از میان انگشتانشان و  سیراب کردن جمع بسیاری از مردم به وسیله آن   .

 

 

6ـ تسبیح گفتن سنگریزه در دست مبارکشان.

 

 

7ـ سایه نداشتن ایشان در زیر نور آفتاب.

 

 

8ـ هر گاه آب دهان مبارک به چاهى مى افکند در آن چاه برکت به هم مى رسید و پر از آب مى شد. آب دهان مبارک را به هر صاحب دردى مى مالید شفا مى یافت .

 

 

9ـ سیر کردن افراد بسیاری با غذایی بسیار کم.

 

 

10ـ اثر خاصی که قدم‌هایشان داشت بدین صورت که هرگاه بر زمین نرم راه مى‌رفتند جاى پایشان نمى‌ماند، و هنگامى که بر سنگ سخت راه مى‌رفتند اثر پاى مبارکش مى‌ماند.