سفارش تبلیغ
صبا

یا فاطمه ! تاکی این همه بی نشانی؟!

به مناسبت شهادت حضرت زهرای اطهر(س)
یا فاطمه ! تاکی این همه بی نشانی؟!

به نام خالق فاطمه

السلام علیک یا فاطمه الزهرا یابنت محمد یا قره عین الرسول

فاطمه جان!
ای آشنای بی نشان!
تاکی این همه بی نشانی؟!

فاطمه جان!
ای آیینه سبز عصمت و طهارت
ای بانوی آفتاب وخاتون نور
ای حوریه ای در زمین و انیسه ای در آسمان

فاطمه جان!
خوشا به حال 18بهاری که باتو روییدند
18تابستانی که به بار نشستند
18خزانی که رنگ به رنگ شدند
و 18زمستانی که همرنگ سپیدی کفنت شدند

امشب غبارغم درکوچه های مدینه آکنده شده وعرشیان وفرشیان از غروب و غربتت زانوی غم بغل گرفته اند

فاطمه جان زمان زمان اجابت است ودعا ، به خواهش های دستهای پرحاجتمان ،پر از التماس، مملو از راز و نیاز ،لبریز از عشق
زهرا تمنای اجابتت را داریم.
یا وجیهه عندالله اشفعی لنا عندالله

معصومه محمدی