سفارش تبلیغ
صبا

روز پدر مبارک باد

Ali Murtaza 
??E?? ???C (?)??E?? ???C (?)??E?? ???C (?)??E?? ???C (?)
 
 پدر جان ، نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت است ،

    بدان که برای من بهترینی . روز پدر مبارک باد . . . 

??E?? ???C (?)??E?? ???C (?)??E?? ???C (?)

??E?? ???C (?)??E?? ???C (?)

??E?? ???C (?)