سفارش تبلیغ
صبا

نحوه ی پرداخت


برای پرداخت هزینه ی تبلیغات مبلغ را به یکی از کارت های زیر ریخته و با ما تماس بگیرید.
شماره ی کارتهای بانکی:
بانک ملی 0792-2621-9911-6037
بانک صادرات 3859-3306-6911-6037
بانک کشاورزی 8383-0574-7020-6037
بانک مسکن 8930-1813-2312-6280
بانک پارسیان 1626-3255-0610-6221
کلیه کارت های فوق به نام امید عدالت میباشد.

پس از کارت به کارت، خودپرداز رسیدی را به شما خواهد داد که بر روی آن شماره سریال (شماره پیگیری) نوشته شده است. توجه نمایید که به اشتباه شماره ارجاع را در سایت ثبت ننمایید.
پس از واریز وجه، مبلغ واریزی و شماره سریال را از طریق فرم تماس سایت و یا شماره ی 09363113167 بفرستید
تا به آن رسیدگی شود.

آدرس سایت و وبلاگ و آدرس بنر خود را از طریق فرم تماس ارسال کنید.